Category Archives: Blog

6 loại cửa chính của các cơ sở lắp đặt hệ thống an ninh

Cửa ra vào được thiết kế để giữ cho ra nhiều hơn là chỉ có các yếu tố. Một phần rất lớn của mục đích của họ là an ninh. Cửa ra vào đã bị khóa cho hơn 4.000 năm. Khi bạn có một doanh nghiệp, an ninh là một trong những mối quan tâm chính của bạn. Các […]

Nghiên cứa về cửa tự động và nhu cầu sử dụng.

cửa-tự-động-head-honda

Tóm tắt  Bài viết này báo cáo về nghiên cứu hoàn thành các kiến trúc và giao thông vận tải. Mục tiêu của dự án là để hoàn thành một trạng thái của việc xem xét về chủ đề của cửa tự động và phát triển các khuyến nghị cho sửa đổi hướng dẫn ADA qua […]